Stam- en niveaugroepen

Werken in stam- en niveaugroepen.

Loep heeft een verfrissend, toekomstgericht concept dat uniek is voor Schiedam. Wij stimuleren een onderzoekende houding. Kennis van de basisvaardigheden en de wereld om je heen en sport zijn twee belangrijke pijlers van de school.

Kinderen leren van elkaar. In de stamgroep leren de jongere kinderen van de oudere kinderen. De oudere kinderen leren om hun kennis en vaardigheden over te brengen naar de jongere kinderen. Ieder jaar wisselt de rol van het kind. Het ene jaar is het de oudste in de groep, het volgend jaar ben je de jongste in de groep. Dit zorgt voor verrassende momenten. ‘Zo nu ben je ineens de oudste en kan ik dingen aan de kinderen van groep 7 leren’, vertelde een trotse leerling die naar groep 8 gaat. De heterogene groepssamenstelling- de stamgroep- benadert de gezins- en maatschappijsituatie en daarom zijn heterogene onderwijsgroepen een gegeven bij ons op school. Wij willen een sociale gemeenschap zijn waarin kinderen leven, waarin zij ruimte kunnen innemen en waar heldere grenzen zijn.

De kernvakken; taal, lezen, rekenen worden methodisch aangeboden in de niveaugroepen. Het doel hiervan is om aan te sluiten bij het niveau van de leerling en door het organiseren van interactie, kinderen gerichte instructie en verwerking aan te bieden. Zo kan een leerling voor taal op een hoger niveau werken dan voor rekenen of andersom. Door efficiënt om te gaan met de instructietijd, profiteren meerdere kinderen tegelijk van het aanbod, passend bij de mogelijkheden van de leerling.

Wij streven naar goede onderwijsresultaten. Ons doel is  om kinderen veel ‘echte’ ervaringen en ontdekkingen op te laten doen in een betekenisvolle situatie. Wij willen kinderen die kennis en vaardigheden leren en een onderzoekende houding ontwikkelen, waarbij zij hun talenten inzetten om zich voor te bereiden op hun maatschappelijke carrière.

Bekijk hier al het nieuws