Taalklas op Loep

Op Loep is een taalklas. De taalklas is bedoeld voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Door extra tijd te investeren in de Nederlandse taal kunnen zij vlot deelnemen en aansluiten bij ons aanbod.

 

Een goed taalbegrip en een ruime woordenschat is onmisbaar voor een succesvolle toekomst. Wij stimuleren kinderen om veel te lezen. Wij hebben een bibliotheek op school en kinderen mogen hier boeken lenen en lezen. Woordenschat en de wereld kennen is belangrijk om een taal goed te begrijpen. In de Taalklas werken twee gespecialiseerde leerkrachten. Zij werken met logo 3000 en woorden in de weer. Door een gestructureerd aanbod worden kinderen uitgedaagd om veel woorden te leren.

In de taalklas komen de ene helft van het schooljaar kinderen uit groep 2 werken en de andere helft van het jaar kinderen uit groep 5-6.

Bekijk hier al het nieuws