Onze taalklas en taal

Op Loep is er een taalklas. De taalklas is bedoeld voor kinderen die meertalig worden opgevoed en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Door extra tijd te investeren in deze kinderen en hun ouders in de Nederlandse taal kunnen zij vlot deelnemen en aansluiten bij ons aanbod.

Een goed taalbegrip en een ruime woordenschat is onmisbaar voor een succesvolle toekomst. Wij stimuleren kinderen om veel te lezen. Wij hebben een bibliotheek op school en kinderen mogen hier boeken lenen en lezen. Woordenschat en de wereld kennen is belangrijk om een taal goed te begrijpen. Maar ook het gebruik van taal geven wij veel aandacht. Zo biedt onze taalmethode Staal veel mogelijkheden om presentaties te verzorgen. Zo stimuleren wij de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de leerlingen.

IMG_5537