Thematisch en onderzoekend leren

Hoe motiveren wij kinderen en dagen hen uit tot nieuwsgierige wereldburgers? Hoe ziet het leren voor de toekomst eruit? Wat betekent cultuur voor kinderen?

plusklas 3

Ons doel is kinderen te motiveren tot leren te komen. Samenwerken is hierin een belangrijke vaardigheid. Wij werken iedere zes weken aan een nieuw thema. Kinderen krijgen eerst informatie over een onderwerp, zodat er een stevige basis waar zij op door kunnen bouwen. Kinderen krijgen een probleem en onderzoeksvragen voorgelegd waarmee zij aan de slag gaan. Ze gaan op onderzoek uit en gebruiken hierbij de middelen die hen gaan helpen om tot een antwoord of oplossing te komen. Het ene kind krijgt stap voor stap aangeboden om verder te komen, het andere kind zal meer zelf op onderzoek uitgaan.

Thematisch onderwijs in de hele school

Werken met Alles in 1: energie

Wij werken met thema’s. Iedere 6 weken starten we met een nieuw thema. Bij elk thema trekken we er op uit om de wereld met eigen ogen te ontdekken. De volgende domeinen komen structureel aan bod: geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, biologie, burgerschap en sociale vaardigheden. is de bedoeling dat kinderen zich bij elk thema afvragen wat zij er al van weten en wat ze graag willen leren.

Tablets in de bovenbouw

De leerlingen in de groepen 6-7-8 werken voor rekenen met tablets. Zo kunnen zij werken aan eigen leerdoelen en aan de vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst. De tablets zijn speciaal gemaakt voor het onderwijs. Wanneer een kind een onderdeel goed beheerst, krijgt het moeilijkere opgaven en als het iets nog lastig vindt, krijgt het opdrachten die steeds een beetje moeilijker worden. Zo leert en werkt ieder kind op het eigen niveau. De leerkracht kan in één oogopslag zien, welke vorderingen het kind maakt en waar het ondersteuning nodig heeft. Omdat de programmatuur een groot deel van het nakijkwerk uit handen neemt, kan de leerkracht ook direct inspelen op de behoeften van het kind en extra instructie geven.