Thematisch onderwijs

Hoe motiveren wij kinderen en dagen hen uit tot nieuwsgierige wereldburgers? Hoe ziet het leren voor de toekomst eruit? Wat betekent cultuur voor kinderen?

Ons doel is kinderen te motiveren tot leren te komen. Kinderen moeten zicht hebben op hun leerdoelen en hoe je dat doel het best kan bereiken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid.

Thematisch onderwijs in de hele school

Wij werken iedere zes weken aan een nieuw thema, Alles-in-1 is de methode waar wij gebruik van maken. Kinderen krijgen eerst informatie en kennis over een onderwerp, zodat er een stevige basis is waar zij op door kunnen bouwen. Kinderen krijgen naast kennis een probleem en onderzoeksvragen voorgelegd waarmee zij aan de slag gaan. Het ene kind krijgt stap voor stap aangeboden om verder te komen, het andere kind zal meer zelf op onderzoek uitgaan.

Werken met Alles in 1: energie

Bij elk thema trekken we er op uit om de wereld met eigen ogen te ontdekken. De volgende domeinen komen structureel jaarlijks aan bod: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, cultuur en techniek. De bedoeling is dat kinderen zich bij elk thema afvragen wat zij er al van weten en wat ze graag willen leren. Ieder domein komt jaarlijks terug, zodat er een netwerk van kennis komt in het brein van het kind. Hierdoor gaan zij verbanden leggen en verdiepen om inzicht te krijgen in de wereld om haar heen.

Tablets en Chromebooks

Wij werken in groep 1-2 met iPads. Vanaf groep 3 met Chromebooks. De leerlingen in de groepen 5-6-7-8 werken voor rekenen met tablets. Zo kunnen zij werken aan eigen leerdoelen en aan de vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst. De tablets zijn speciaal gemaakt voor het onderwijs. Wanneer een kind een onderdeel goed beheerst, krijgt het moeilijkere opgaven en als het iets nog lastig vindt, krijgt het opdrachten die steeds een beetje moeilijker worden. Zo leert en werkt ieder kind op het eigen niveau. De leerkracht kan in één oogopslag zien, welke vorderingen het kind maakt en waar het ondersteuning nodig heeft. Omdat de programmatuur een groot deel van het nakijkwerk uit handen neemt, kan de leerkracht ook direct inspelen op de behoeften van het kind en extra instructie geven.