Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Viola

Vanaf 2,5 jaar is uw kind van harte welkom bij onze peuterspeelzaal. Hier kan uw zoon of dochter een aantal dagdelen per week komen spelen, vriendjes maken en zich alvast voorbereiden op de basisschool.

We hebben twee groepen met vaste pedagogisch medewerksters.

De ochtend groep is van 08.15-11.30 uur
De middag   groep is van 12.00-15.15 uur

Elke 6 weken werken zij met een leuk thema dat is afgestemd met de school. Alle dagen van de week zijn wij bezig met de ontwikkeling van kinderen en hoe wij de kinderen kunnen helpen verder groeien.

De peuterspeelzaal is niet geopend in de schoolvakanties en is 2, 3 of 5 dagdelen per week. Vijf dagdelen meedoen, is alleen mogelijk als uw kind staat ingeschreven bij Loep en u in bezit bent van een indicatiebrief van het consultatiebureau.

U bent altijd welkom om eens een kijkje te nemen bij de peuterspeelzaal. Wilt u inschrijven voor de peuterspeelzaal dan kan dit via www.komkids.nl of u kunt langskomen voor een inschrijfgesprek in de ochtenden tussen 8.30 uur en 12.00 uur. Als uw kind op Bellefleur of Viola is uw kind natuurlijk ook van harte welkom op obs Loep.

Inschrijven voor Bellefleur of Viola:
Hele dagopvang <0 – 4 jaar>
Buitenschoolse opvang <4 – 13 jaar>
Verkorte Kinderopvang met VVE Schiedam (voorheen peuterspeelzaal) <2,5 – 4 jaar>

Stabiliteit
Wij proberen de stabiliteit voor kinderen op een dag en in een week, als wel de groepsstabiliteit, zo goed mogelijk te waarborgen. We doen dit door in overleg met ouders op zoek te gaan naar een aanbod en afname van dagen die voor de kinderen en de groep als geheel de meeste stabiliteit op zullen leveren. Wij vinden het positief en belangrijk als kinderen in een (nagenoeg) stabiele groep zitten, met iedere dag zoveel mogelijk dezelfde kinderen. Vooral voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen kan dit erg belangrijk zijn, hierdoor kunnen wij bij KomKids een hogere pedagogische kwaliteit leveren. Daarom geldt voor de hele dagopvang dat er minimaal 1 dag (of 2 dagdelen) afgenomen dient te worden. Met uitzondering van kc Toekomst; hier is het minimum 2 dagen (of 4 dagdelen) en bij kc Viola; hier is het minimum 5 uur. Onze bedoeling is in goed overleg tot overeenstemming van plaatsing te komen, waarbij wij het kind centraal stellen en daarnaast rekening houden van de wens van ouders/opvoeders. We blijven hierin dicht bij onze pedagogische visie op kwaliteit. Vaak blijkt er meer mogelijk dan gedacht!

 

Bekijk hier al het nieuws