Onze leerlingen

Wij zijn een school met een veilig leerklimaat, waar kinderen optimaal kunnen leren en zich prettig voelen.

Op iedere school wordt gepest. Pesten maken wij bespreekbaar en keuren het af. We leren hoe kinderen om kunnen gaan met pesten en zorgen ervoor dat pesters geholpen worden. Met de kinderen hebben we regelmatig gesprekken over je veilig voelen. Hoe bouw je met elkaar een veilig pedagogisch klimaat. Hoe respecteer je de ander en zorg je ervoor dat iedereen zich prettig voelt.

We stellen kinderen in staat om ook op school bij de leerkracht, intern begeleider, gedragsspecialist of directeur te melden. Kinderen die niet direct kunnen stoppen, gaan we op hun gedrag aanspreken en indien dit nodig blijkt helpen om met dit gedrag te stoppen. We nemen contact op met ouders. Wie niet kan stoppen wordt extra geholpen, bijvoorbeeld via gelegenheidsbeperkende maatregelen en aanscherping van toezicht. Leren en gevoelens van onveiligheid, gaan niet samen. Wij ervaren het als onze plicht om te zorgen voor de veiligheid van alle kinderen.

Willen we het voor kinderen veilig maken, dan moet het ook voor ons als volwassenen veilig zijn.

Bekijk hier al het nieuws