Onze leerlingen

Wij gaan voor een school met een veilig leerklimaat, waar kinderen optimaal kunnen leren en zich prettig voelen.

Een school waar geen enkel kind gepest kan worden. Met de kinderen hebben we regelmatig gesprekken over je veilig voelen. Kinderen moeten zich veilig voelen op school en in de wijk. Wij besteden hier aandacht aan. Hoe bouw je met elkaar een veilig pedagogisch klimaat. Hoe respecteer je de ander en zorg je ervoor dat iedereen zich prettig voelt.

We stellen kinderen in staat om ook op school bij de leerkracht, intern begeleider, gedragsspecialist of directeur te melden. Kinderen die niet direct kunnen stoppen, gaan we op hun gedrag aanspreken en indien dit nodig blijkt helpen om met dit gedrag te stoppen. Wie niet kan stoppen wordt extra geholpen, bijvoorbeeld via gelegenheidsbeperkende maatregelen en aanscherping van toezicht. Leren en gevoelens van onveiligheid, gaan niet samen. Wij ervaren het als onze plicht om te zorgen voor de veiligheid van alle kinderen.

Willen we het voor kinderen veilig maken, dan moet het ook voor ons als volwassenen veilig zijn.