Ontdek de wereld

Instructie, nieuwe informatie verwerven, onderzoeken, samenwerken, zelf oplossingen bedenken of samen met de leerkracht. Met ons onderwijs maken kinderen zich de vaardigheden eigen die zij nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

Werken met ICT

We bereiden de kinderen voor op de toekomst. Wij werken aan de ICT vaardigheden vanaf groep 1.
Kinderen doen oefeningen en leren met hulp van de computer of iPad. In groep 5-8 hebben alle leerlingen een eigen tablet en werken wij voor rekenen en woordenschat met Snappet.Tablets die de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen bijhouden en ervoor zorgen dat kinderen de stof nog gerichter oefenen.

Sport en bewegen

Een kind dat sport, voelt zich lekkerder, ontwikkelt zich lichamelijk en geestelijk beter en kan beter voor zichzelf opkomen. Onze vakdocent laat alle kinderen twee keer per week, tijdens de gymlessen en het buitenspel, het plezier in sporten en bewegen ontdekken en tillen dit naar een hoger niveau.

Bekijk hier de volledige agenda