Kindergemeenteraad

Alan uit groep 7-8 zit in de Kindergemeenteraad Schiedam. De Kindergemeenteraad Schiedam bestaat uit kinderen uit verschillende wijken die uiteenlopende onderwerpen met elkaar bespreken en voorstellen doen aan de ‘echte’ gemeenteraad over wat er kan verbeteren in de wijken en in de stad. Deze leerling zit ook in de leerlingenraad. 

Om alle leerlingen bij de stad en de Kindergemeenteraad te betrekken, geeft de Kleine Ambassade (initiatiefnemer van het project) ook democratielessen in de klas. Ons kindergemeenteraadslid zal in de klas ook regelmatig terugkoppelen wat er in de raad wordt besproken en geadviseerd.

Kijk voor meer informatie over de Kindergemeenteraad Schiedam op www.kindergemeenteraad.nl

Wij hebben op school ook een leerlingenraad. Uit de groepen 3-8 zijn leerlingen vertegenwoordigd. Met de directeur gaan zij in gesprek. Met de kinderen bespreken we hoe het in de groep gaat en wat de kinderen belangrijk vinden. Hier besteden we ook aandacht aan duurzaamheid. Door op jonge leeftijd te werken aan het thema duurzaamheid investeren we in een duurzame toekomst.

Bekijk hier al het nieuws