Opleidingsschool voor HBO en MBO

Loep is een opleidingsschool. Niet alleen voor kinderen van het basisonderwijs, maar ook een opleidingsschool voor MBO en HBO. Wij vinden het heel leuk om jonge mensen op te leiden en te verleiden om in het onderwijs te komen werken. Het is zo’n mooi vak en je kan zoveel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Wij kunnen sterke collega’s goed gebruiken in het onderwijs.

Het opleiden van nieuwe collega’s is essentieel op onze school. Goede vakmensen opleiden is een maatschappelijke opdracht waar drie scholen binnen Primo zich hard voor hebben gemaakt. OBS Loep heeft een intensief traject achter de rug en investeren in de kwaliteit van het opleiden van stagiairs. Wil je stage lopen bij ons? Neem dan contact op met Andrea Hom (a.hom@primoschiedam.nl of via het telefoonnummer van school, na schooltijd op ma-di-woe-vr).

Op loep is het team opgeleid tot en gecertificeerd als opleidingsschool. Samen met de Hogeschool Rotterdam zijn drie Primo-scholen opleidingsschool. Deze scholen zorgen samen voor de opleiding van Pabo-studenten.

BOSS staat voor Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. De Pabo was tot voor kort een ‘leverancier’ van stagiairs en daar bleef het eigenlijk bij. Tussen het primair onderwijs van Primo en de Pabo is nu een nauwe samenwerking tot stand gekomen (BOSS). In het BOSS-traject komen een aantal belangrijke beleidsonderwerpen samen:

Samenwerken aan de opleiding en begeleiding van de leerkracht van de toekomst;
Samenwerken aan de kwaliteit van het onderwijs;
Samenwerken aan thema’s als opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, curriculum, (sociaal) veilige school.
Schoolopleiders

Bij het toegroeien naar keurmerk B/Opleidingsschool hoort ook het aanstellen van een schoolopleider. Schoolopleiders hebben onder andere overzicht over plaatsing en ontwikkeling van studenten, en de ontwikkeling van mentoren. Op een keurmerk B/Opleidingsschool is er één instituutsopleider vanuit de Pabo die alle studenten begeleidt. Er is een aantal bijeenkomsten met de schoolopleiders en instituutsopleiders om hun taak vorm te geven. Het is onze ambitie om opleidingsschool B te worden en hierdoor ook in aanmerking te komen voor de desbetreffende subsidie.

Hieronder lees je een interview met Andrea Hom, onze schoolopleider.

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie kwaliteit bieden ten aanzien van het opleiden van stagiairs?

Andrea: “Op Loep hebben we met het hele team een mentorenopleiding gevolgd die werd aangeboden vanuit de Pabo. Manieren van coachen en begeleiden en het curriculum op de Pabo. Elke richting heeft bijvoorbeeld andere afspraken over de stagedag. Bovendien hebben we meer inzicht gekregen in de verschillende opleidingen binnen de Pabo.”

Daphne de Nijs (leerkracht Loep): “Door de mentorenopleiding te volgen heb ik meer tools gekregen om meer diepgang te brengen in de gesprekken die ik met stagiairs voer. Ik weet beter welke vragen ik kan stellen, zodat de stagiair zelf tot inzichten komt.”

Welke rol speel jij bij het begeleiden van de stagiairs in de school?

Voornamelijk een coördinerende rol. De collega’s worden door mij op de hoogte gehouden en kunnen bij mij terecht als iets onduidelijk is of niet lekker loopt. Het is de bedoeling in het tweede semester ook de stagiairs in de klas te gaan bezoeken.

Wat is je rol als schoolopleider?

Ontvangen van de studenten;
Rondleiding geven door de school;
Indelen van de studenten over de verschillende groepen;
1x per periode alle studenten bezoeken in de groep. Indien nodig, meerdere keren;
Lessen evalueren en tips geven, coachen;
Contact met de mentoren over de student. Contact met Edwin Schot, bespreken van de studenten. Samen het jaarrooster bijhouden;
Beoordelen van de studenten gaat een gelijke rol krijgen: zowel mentor, schoolopleider als instituutsopleider krijgen een gelijke stem;
Bezoeken van de bijeenkomsten op de Pabo over BOSS;
Lid van de ontwikkelgroep samenwerking en organisatie;
Verslag doen aan team van bijeenkomsten BOSS.

Welke contacten heb jij met de Pabo om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de Pabo?

Ik heb contact met de instituutbegeleider die aan onze school is toegewezen. Malou Zuur. Daarnaast zit ik in de ontwikkelgroep professionalisering die op de Pabo ongeveer vier keer bijeenkomt. Daarin zitten behalve mensen van de Pabo ook mensen van Wijzer, BOOR en OZHW. Ik ben aanwezig op de studiedagen en themabijeenkomsten die de Hogeschool drie keer per jaar organiseert.

Op welke manier heb jij contact met de instituutopleider?

Andrea: “Ik ben vanaf november 2017 schoolopleider op Loep. Op de laatste bijeenkomst voor schoolopleiders en instituutopleiders heb ik de workshops samen met Malou, de instituutopleider, gevolgd. Hier heb ik nader kennis gemaakt met Malou en de Pabo. Ik ben inmiddels meer op de hoogte van de verwachtingen van de Pabo, de rol van instituutopleider en de rol van schoolopleider. Op die bijeenkomst heb ik meer inzicht gekregen wat er op andere scholen gedaan wordt voor stagiairs.”

Hoe zou jij ervoor willen zorgen dat de samenwerking en de kwaliteit op school nog sterker wordt?

De Pabo gaat ervanuit dat de schoolopleider op dinsdag is vrijgeroosterd voor de begeleiding van stagiairs. Bijna alle stagiairs lopen daarom in ieder geval stage op dinsdag. Op die dag kan er overleg plaatsvinden met andere opleidingsscholen, is er tijd voor het bezoeken van stagiairs, overleg met de instituutopleider en kan intervisie worden georganiseerd voor de stagiairs.

Bekijk hier al het nieuws