Ondersteuningsteam

Goede zorg voor ieder kind is waar wij voor staan. Wij bespreken kinderen waar de ontwikkeling niet goed van verloopt in ons ondersteuningsteam. Ouders worden hier altijd over geïnformeerd en uitgenodigd voor dit overleg. Wij willen graag dat het goed gaat met uw kind. Afstemming met andere instanties die betrokken zijn bij het kind, is dan prettig.

De intern begeleider nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn. Met haar kunt u contact opnemen. In het ondersteuningsteam zit de directeur, de intern begeleider, de gezinsspecialist, de CJG medewerkster, de onderwijsspecialist van ‘Onderwijs dat past’. Indien van toepassing kunnen ook andere betrokkenen bij het gezin worden uitgenodigd.

Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Is de zorg die een kind nodig heeft te groot? Dan moeten we realistisch zijn en kijken naar een andere passende plaats voor dit kind. De veiligheid voor de groep, het team en de individuele kinderen staat voorop.

Bekijk hier al het nieuws