Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar gesteld op € 35,00 per kind. Wij verzoeken u om dit bedrag voor 1 oktober over te maken. Het rekeningnummer van de

NL87 ABNA 0100 1826 31 t.n.v. Loep Ouderraad, onder vermelding van de naam van uw kind.

De kinderen tot en met groep 4 krijgen een cadeautje met Sinterklaas, de kerstviering krijgt een speciaal tintje, bij sportactiviteiten of feesten krijgen de kinderen iets te drinken en we gaan van dit bedrag op schoolreis.

Betaalt u liever gespreid, dan kan dit natuurlijk ook. Neem in dat geval even contact op met de directeur van onze school.

Bekijk hier al het nieuws