Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar gesteld op € 35,00 per kind. Wij verzoeken u om dit bedrag voor 1 oktober over te maken. Het rekeningnummer van de OR is NL27INGB0002401254 t.n.v. Ouderraad OBS Loep onder vermelding van de naam van uw kind.

Betaalt u liever gespreid, dan kan dit natuurlijk ook. Neem in dat geval even contact op met de directeur van onze school.