Ouderraad

De ouderraad (OR) komt iedere 6 weken bij elkaar. De taken van de OR omvatten hand- en spandiensten verrichten om alles op school goed te laten verlopen: ondersteunen van het onderwijsteam bij het realiseren van festiviteiten, meedenken over de organisatie van feesten (de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het team), advies geven aan het team over zaken die van belang zijn voor de hele school. Contactpersoon zijn voor andere ouders. Uitdragen en ouders informeren over de ontwikkelingen op school. Als ouderraadslid ben je ambassadeur van de school.

U kunt zich aanmelden voor de ouderraad bij Yvon Vonk y.vonk@primoschiedam.nl.

Bekijk hier al het nieuws