Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich gehoord voelen en bij ons terecht kunnen als er problemen zijn. Wij stellen het op prijs als u met vragen en opmerkingen over de school bij ons komt. Het spreekt voor zich dat de leerkrachten en de overige leden van het schoolteam zich inzetten om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Als u een probleem heeft, zien wij het liefst dat u dat direct en open bespreekt met de groepsleerkracht van uw kind. Dat is de snelste en meest efficiënte werkwijze. In sommige gevallen is het misschien niet mogelijk tot een oplossing te komen, u of de leerling kan dan terecht bij de directeur of de schoolcontactpersoon, Jasmijn van Dormael of Jennifer Hoppe. Zij bespreken dan met u hoe we het beste kunnen handelen. Indien ook dit naar uw mening niet leidt tot een goede oplossing kunt u terecht bij Stichting Primo. Klik hier: Klachtenregeling PRIMO

Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht bij het vermoeden van strafbare feiten op dit gebied in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

De klachtenregeling is opgenomen in het schoolplan, deze ligt ter inzage in de ouderkamer.

Vertrouwensinspecteur

Vertrouwensinspecteurs adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld.

Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur.

De vertrouwensinspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of het doen van aangifte.

Vertrouwenspersoon

Angela Groen-Vendrig
Extern Vertrouwenspersoon
010-4071993
a.groen@cedgroep.nl

CED Groep

Bezoekadres:
Dwerggras 30,
3068 PC Rotterdam.
Zalencentrum: Dwerggras 3

Postadres:
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
evp@cedgroep.nl

Landelijke Klachten Commissie

Postbus 185
3440 AD Woerden.

Vertrouwensinspecteur

Inspectie van het Onderwijs
Telefoon 0900 – 1113111

Bekijk hier al het nieuws