Ziekte / afwezigheid

Is uw kind ziek? Dan kunt u dit melden via PARRO. Vergeet niet om uw kind ook weer beter te melden.

Slechts in hoge uitzondering kunt u verlof krijgen. Vult u het verlofformulier in en lever dit 6 weken van te voren in bij de directeur.
U kunt hier het formulier downloaden. Lees eerst de voorwaarden.

Bekijk hier al het nieuws