Vakanties en verlof aanvragen

 

In de agenda en in de schoolgids leest u wanneer er vakantie en studiedagen zijn.

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen buiten de vakanties kan alleen als de werkgever u verplicht om op een ander moment vakantie op te nemen door de aard van het werk. Een werkgeversverklaring is daarbij noodzakelijk. Verlof moet u altijd 6 weken van te voren, via een formulier aanvragen bij de directeur. De directeur is verplicht aan de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders/verzorgers kan proces-verbaal worden opgemaakt. U krijgt geen toestemming om eerder op vakantie te gaan. Wij verzoeken u met de planning van uw eigen vakantie rekening te houden met de periodes waarin de schoolvakanties vallen.

Bekijk hier al het nieuws