Jeugdprofessional op school

Sjariefa Abdoelbasier is onze jeugdprofessional op school. Zij werkt bij Mevis en is onderdeel van het WOT, wijkondersteuningsteam. Zij werkt op maandag op Loep. Heeft u vragen over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Zoekt u advies, hulp of ondersteuning?

Wat doet de jeugdprofessional op school?

Zij willen kinderen (en hun ouders) in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp en begeleiding bieden als er zorgen zijn over het gedrag of de ontwikkeling van een kind of als er vragen zijn over de opvoeding. Samen met u en de leerkrachten van school of de leidsters van de peuterspeelzaal kijken we wat er precies aan de hand is. De jeugdprofessional op school kan dan adviezen geven, zelf hulp bieden of als het nodig is u begeleiden naar meer specialistische hulp. U kunt ook de hulp van de jeugdprofessional op school inroepen als het thuis even niet zo lekker loopt, om welke reden dan ook. Dat kan te maken met de opvoeding: een dwarse peuter, een kind dat gepest wordt of niet naar school wil, maar ook met stress als gevolg van de omstandigheden waar u en uw gezin mee te maken heeft.

De jeugdprofessional op school gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan school, de peuterspeelzaal of anderen gegeven. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen e-mail: s.abdoelbasier@mevis.nl  of op het mobiele nummer 06-45765925

Voor ouders/verzorgers zijn er geen kosten verbonden aan het advies van de jeugdprofessional op school.

Bekijk hier al het nieuws