Vakanties

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen buiten de vakanties kan alleen als de werkgever u verplicht om op een ander moment vakantie op te nemen door de aard van het werk. Een werkgeversverklaring is daarbij noodzakelijk. Verlof moet u altijd 6 weken van te voren, via een formulier aanvragen bij de directeur. De directeur is verplicht aan de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders/verzorgers kan proces-verbaal worden opgemaakt. U krijgt geen toestemming om eerder op vakantie te gaan. Wij verzoeken u met de planning van uw eigen vakantie rekening te houden met de periodes waarin de schoolvakanties vallen.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie en studieweek 15 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 21 december 2018 (vanaf 12.15 uur) t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie en studieweek 25 februari t/m 8 maart 2019
Paas / meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren en studiedag 10 juni en 11 juni 2019
Zomervakantie en studiedagen 18 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen kinderen vrij

Vrijdag 14 september 2018
Studieweek 21 t/m 26 oktober 2018
Woensdag 21 november 2018
Donderdagmiddag 20 december vanaf 12.15 uur, ’s avonds naar school van 18.00-1930 uur.
Studieweek 3 t/m 8 maart

Bekijk hier al het nieuws