Leerlingenraad

Op onze school hebben wij een leerlingenraad. Zes keer per jaar spreken de kinderen met de directeur over zaken die spelen op de school. De kinderen bespreken wat zij belangrijk vinden op school en geven adviezen.

Een van onze leerlingen zit in de kindergemeenteraad. Zij bespreken wat kinderen bezig houdt in de stad en doen voorstellen en geven adviezen aan de politiek. Een mooie vorm van burgerschap.

Zo zitten kinderen van onze school ook in adviesraden van het ziekenhuis en DCMR. Leerlingen leren zo verder te kijken dan hun directe omgeving en meedenken in belangrijke vraagstukken.

Bekijk hier al het nieuws