Terug naar overzicht

Wat gaat het schooljaar snel!

Het is alweer 2016 en we hebben al zo veel leuke dingen gedaan, en gaan nog zo veel leuke dingen doen. Vol frisse energie gaan we de komende tijd verder met het ontdekkend leren. Onderzoeken, samenwerken, zelf oplossingen bedenken, hiermee maken kinderen zich de vaardigheden eigen die zij nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. De komende tijd houden we ons bezig met het thema ‘’Wij beleven onze planeet’’ Iedere groep geeft een eigen invulling aan het thema, passend bij de interesse en de belevingswereld van de groep.