Terug naar overzicht

Scholen dicht tot na de meivakantie

Beste ouders/verzorgers,

De regering heeft besloten en aangekondigd dat vanaf heden de scholen en opvanglocaties vooralsnog gesloten zijn tot en met 28 april 2020.
De overheid heeft een beroep op scholen en opvangorganisaties gedaan om voor de kinderen van ouders die in de vitale beroepen werkzaam zijn, onderwijs en opvang te bieden. Het overzicht van deze beroepen vind uhier.

Bent u een ouder met een vitaal beroep?

Dan kunt u een mail sturen naar de school. Dan kan uw kind morgen gewoon naar school. Deze noodmaatregel is er vooral om u als ouder/verzorger de gelegenheid te bieden uw beroep uit te kunnen oefenen.

Op dit moment kan ik nog niet op alle vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, een antwoord geven. U wordt op de hoogte gehouden via school en/of bestuur. Voor de kinderen die thuis zitten wordt hard gewerkt aan alternatieve (digitale) vormen van onderwijs. Hier wordt u door de school de komende dagen over geïnformeerd.

Het is voor iedereen een nieuwe situatie. Dit vergt creativiteit en flexibiliteit van ons allemaal. Ik weet zeker dat dit ons gaat lukken!

Met vriendelijke groet,

Peter Jonkers Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam