Terug naar overzicht

Nieuwbouw voor Loep

Geachte ouder(s), verzorgers(s), 

Afgelopen jaren is veel gesproken en zijn plannen gemaakt voor de nieuwbouw van Loep en El Furkan en de kinderopvang.  U heeft al een tijd niets gehoord, omdat het budget niet toereikend was. Nu is er uiteindelijk toch budget gevonden voor de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen met kinderopvang en een gymzaal in onze wijk Groenoord. Twee schoolgebouwen die voldoen aan de eisen die aan het hedendaagse onderwijs worden gesteld en die voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.  

Twee nieuwe gebouwen 

De gemeenteraad heeft besloten om twee nieuwe scholen met opvang te plaatsen en wel op de huidige locatie van Loep en Viola aan de Peter van Anrooylaan. Er komt ook een nieuwe gymzaal bij. De scholen hebben en houden allebei hun eigen visie en hun eigen identiteit. De twee scholen komen naast elkaar te staan.  

Op de locatie aan de Eduard van Beinumlaan worden huizen gebouwd. Dit zal een mooie impuls voor de wijk zijn. 

Dit betekent dat we als team weer opnieuw aan de slag kunnen gaan om mooie plannen te bedenken die wij graag uitgewerkt zien in het nieuwe gebouw. We weten nog niet precies wanneer de nieuwbouw gaat starten. Eerst zullen de plannen opnieuw uitgewerkt moeten worden. 

In de gemeenteraad zal in de komende periode over de bouwplannen spreken en dat betekent dat u mogelijk ook via de (lokale) tv of krant hoort over deze bouwplannen en onze school.  

Op het moment dat wij over nieuwe informatie beschikken, zullen wij u direct informeren. We zullen alles op alles zetten om er twee mooie gebouwen van te maken, zodat uw kind straks onderwijs krijgt in een gebouw met alle faciliteiten die nodig zijn. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Jonkers 

Directeur-bestuurder Primo Schiedam