Terug naar overzicht

Burgemeester op Loep

Burgemeester Lamers op bezoek bij basisschool Loep.

Op Loep stond donderdag niet de juf maar de burgemeester voor de klas met zijn ambtsketting om! Hij heeft een verhaal verteld over respect. Natuurlijk een belangrijk onderwerp ook bij ons op school. De toren van respect, die de kinderen met elkaar gemaakt hebben, heeft hij goed bekeken.

De burgemeester vertelde aan de leerlingen van groep 7-8 wat hij verstaat onder respect. Respect heeft te maken met krijgen van gelijke kansen. Hij zette de kinderen aan het denken. Krijgt iedereen gelijke kansen en hoe kan je er zelf voor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Wat moet je daarvoor doen?

Respect heb je voor iedereen. Dat betekent dat je mensen met een andere religie dan jijzelf hebt niet moet veroordelen. Je mag je mening geven, maar niet iemand pijn doet. Zorg ervoor dat iedereen naar huis gaat met een prettig gevoel. Accepteer elkaar en pest niet. Zorg dat je iemand helpt die dat nodig heeft, dan hebben wij een fijne samenleving.

Het ging ook over trots. Je mag trots zijn op wie je bent en wat je kan. Hij gaf aan dat hij merkt dat Schiedammers trots zijn op de mooie historische binnenstad. Iets wat de burgemeester goed kan begrijpen. Het is mooi om trots te zijn op waar je vandaan komt. Of dat nu Schiedam is of een ander land.

De kinderen mochten vragen stellen en natuurlijk wilde zij ook weten hoe oud hij was en of hij kinderen heeft. Voor Laysha was het ook speciaal, zij zit in de kindergemeenteraad en daar worden ook onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor de stad.