Terug naar overzicht

8 maart om 19.30: ouderavond over pesten

Leerlingen kunnen het beste werken in een pedagogisch veilig klimaat. Pesten hoort hier niet bij. Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen zich veilig voelen op school. In de MR is dit onderwerp ook aan bod geweest. Op 17 februari heeft het team een training gehad over hoe pesten in zijn werk gaat en hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het stopt.
Op onze website komt een meldknop, hier kan gemeld worden door ouders, leerkrachten en leerlingen als er gepest wordt. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de informatie.
Graag vertellen wij u er meer over op een ouderavond op 8 maart om 19.30 uur. Lourens de Bakker, van M5, komt informatie geven en geeft antwoorden op vragen. Het zou fijn zijn als er veel ouders komen! Op www.pestaanpak.nl kunt u meer informatie over de aanpak