Veiligheid

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Als kinderen zich veilig voelen dan kunnen zij hun aandacht richten op het leren.

We leren kinderen om op te komen voor zichzelf. Stop hou op zeg je als je iets niet prettig vindt.

Om een fijne sfeer te hebben in de groep werken wij met Taakspel.

Doelen
Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

Hoe wordt Taakspel gespeeld?
Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal kaarten/punten. Wanneer ze voldoende kaarten/punten overhouden als het spel is afgelopen, verdienen ze de vooraf besproken beloning. 

Klassenregels
Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Bekijk hier al het nieuws