Loep opleidingsschool

Loep opleidingsschool in samenwerking met HR&O (PABO Rotterdam)
Het opleiden van nieuwe collega’s is essentieel om ervoor te zorgen dat we straks goed opgeleide mensen hebben in het onderwijs. Goede vakmensen opleiden is een maatschappelijke opdracht waar 3 scholen binnen PRIMO zich hard voor hebben gemaakt. De Violier, De Klinker en Loep hebben een intensief traject achter de rug en investeren in de kwaliteit van het opleiden van stagiaires. Wij zorgen ervoor dat onze studenten veel leren en met plezier op Loep hun stage volbrengen.Jaarlijks bieden we in alle groepen plaats aan studenten. Wij bieden jaarlijks een betaalde LIO-plek aan 2 studenten.Wil je solliciteren, stuur dan een brief en CV met je motivatie.

Tussen het primair onderwijs van PRIMO en de Pabo is nu een nauwe samenwerking tot stand gekomen (BOSS). In het BOSS-traject komen een aantal belangrijke beleidsonderwerpen samen:
• Samenwerken aan de opleiding en begeleiding van de leerkracht van de toekomst.
• Samenwerken aan de kwaliteit van het onderwijs.
• Samenwerken aan thema’s als opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, curriculum, (sociaal) veilige school
Bij het toegroeien naar keurmerk B/Opleidingsschool, de ambitie van Loep, hoort ook het aanstellen van een schoolopleider. Andrea Hom, onze schoolopleider, heeft onder andere overzicht over plaatsing en ontwikkeling van studenten, en de ontwikkeling van mentoren. Op keurmerk B/Opleidingsschool is er één instituutsopleider vanuit de Pabo die alle studenten begeleidt, Malou Zuur. Er zijn een aantal bijeenkomsten met de schoolopleiders en instituutsopleiders om hun taak vorm te geven.

Hoe hebben wij ervoor gezorgd dat wij kwaliteit bieden ten aanzien van het opleiden van stagiaires?
Andrea: Op OBS Loep hebben we met het hele team een mentorenopleiding gevolgd die werd aangeboden vanuit de PABO. Manieren van coachen en begeleiden en het curriculum op de PABO. Elke richting heeft andere afspraken bv over de stage dag. Bovendien hebben we meer inzicht gekregen in de verschillende opleidingen binnen de PABO.
Daphne de Nijs (leerkracht): Door de mentorenopleiding te volgen heb ik meer tools gekregen om meer diepgang te krijgen in de gesprekken die ik met stagiaires voer. Ik weet beter welke vragen ik kan stellen , zodat de stagiaire zelf komt tot inzichten.

Welke rol speel jij bij het begeleiden van de stagiaires in de school?
Voornamelijk een coördinerende rol. De collega’s worden door mij op de hoogte gehouden en kunnen bij mij terecht als iets onduidelijk is of niet lekker loopt.

Bekijk hier al het nieuws