ICT

In groep 1-2

Wij werken in groep 1-2 met iPads. De kinderen vinden het erg leuk om hier allerlei spelletjes op te doen, waarbij zij spelenderwijs leren. Ook het lezen van boeken kan goed met de iPad. Kinderen krijgen hierdoor veel herhaling en zo blijven de woorden en soms hele zinnen goed hangen.

Wij doen ook mee met digitale prentenboeken. Ouders krijgen dan een iPad mee naar huis en daar lezen ze dan, samen met de kinderen, boeken. De woordenschat gaat met sprongen vooruit. Stichting aan zet organiseert deze activiteit. Alle kinderen hebben een google account waarop zij kunnen inloggen. Ze kunnen thuis ook hiermee aan de slag.

Vanaf groep 3 werken de kinderen met Chromebooks.

Op het Chromebook kunnen kinderen allerlei leeractiviteiten doen. Zij oefenen dan extra hun vaardigheden op het gebied van lezen en rekenen. Kinderen leren om informatie op te zoeken op internet en ze leren ook welke informatie betrouwbaar is. Veilig internetten is een onderwerp van gesprek.

Snappet

De leerlingen in de groepen 5-6-7-8 werken voor rekenen met Chromebooks. Zo kunnen zij werken aan eigen leerdoelen en aan de vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst. De Chromebooks zijn speciaal gemaakt voor het onderwijs. Wanneer een kind een onderdeel goed beheerst, krijgt het moeilijkere opgaven en als het iets nog lastig vindt, krijgt het opdrachten die steeds een beetje moeilijker worden. Zo leert en werkt ieder kind op het eigen niveau. De leerkracht kan in één oogopslag zien, welke vorderingen het kind maakt en waar het ondersteuning nodig heeft. Omdat de programmatuur een groot deel van het nakijkwerk uit handen neemt, kan de leerkracht ook direct inspelen op de behoeften van het kind en extra instructie geven.

Bekijk hier al het nieuws