All posts by beheer Loep

8 maart om 19.30: ouderavond over pesten

Leerlingen kunnen het beste werken in een pedagogisch veilig klimaat. Pesten hoort hier niet bij. Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen zich veilig voelen op school. In de MR is dit onderwerp ook aan bod geweest. Op 17 februari heeft het team een training gehad over hoe pesten in zijn werk gaat en hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het stopt.
Op onze website komt een meldknop, hier kan gemeld worden door ouders, leerkrachten en leerlingen als er gepest wordt. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de informatie.
Graag vertellen wij u er meer over op een ouderavond op 8 maart om 19.30 uur. Lourens de Bakker, van M5, komt informatie geven en geeft antwoorden op vragen. Het zou fijn zijn als er veel ouders komen! Op www.pestaanpak.nl kunt u meer informatie over de aanpak

Kinderen vakantie, leerkrachten aan het werk!

De kinderen zijn lekker vrij, heerlijk genieten van het mooie weer! Deze week zijn de leerkrachten nog hard aan het werk. Alle CITO toetsen zijn gemaakt en dat is een mooi moment om te kijken wat de kinderen het afgelopen jaar al geleerd hebben en wat ze het komend half jaar gaan leren. Na de vakantie starten wij met het thema kunst. De voorbereidingen zijn in volle gang. De kinderen krijgen na de vakantie hun rapport, natuurlijk moeten deze gemaakt worden door de leerkrachten. En… de rapporten komen in een mooi nieuw jasje.

Verkleedfeest

Vrijdag was het verkleedfeest. Het onderwerp was Buitenaardse wezens. We hebben hele leuke wezens gezien op school. Kinderen waren versierd met aluminiumfolie. In alle groepen werden knutselactiviteiten en spelletjes gedaan. Tot slot lekker dansen in het speellokaal. Iedereen kon zich volop uitleven. Een mooie start van de vakantie!

Wij maken weerbaar!

Wij zijn een samenwerking aangegaan met het Sportinstituut Schiedam om leerlingen van de school weerbaar te maken. Door middel van zes judo lessen zijn de groepen 5 tot en met 8 getraind om op een leuke manier samen te werken en op een gedisciplineerde manier te werken aan weerbaarheid en vertrouwen van de leerling.

‘’Natuurlijk is het goed om veel te bewegen, dat vinden wij als school ontzettend belangrijk en daarom doen wij op school veel aan sport en bewegen. Wat bij lessen in judo nog meer naar voren komt dan bij andere sporten is het werken aan de weerbaarheid, discipline en vertrouwen.’’ zegt directeur Annemieke Jeene.

Sport is erg belangrijk voor fysieke en sociale ontwikkeling maar ook voor concentratie en leerprestaties, voor hun positionering in een groep, als basis voor plezier door sport, als uitlaatklep! Nu kan elke sport als een goede uitlaatklep dienen, echter heeft judo inhoudelijke eigenschappen die andere sporten niet in zich hebben. Schooljudo licht deze positieve eigenschappen uit en staat voor de waarden respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en veel plezier.

De lessen zijn de afgelopen week afgesloten en de leerlingen hebben als bewijs van hun deelname een officieel certificaat gekregen uit handen van trainer Dimitri.

‘’Aan het begin was het wel spannend om iemand op de grond te gooien of om zelf te worden gegooid. Wij kennen nu allemaal trucjes waardoor het geen pijn doet en je de tegenstander toch kan uitschakelen. Na een paar lessen was ik niet meer bang om te vallen en ging het steeds beter, ik heb ook mijn diploma gehaald!’’ zegt een trotse leerling uit groep 7.