Covid-19

Protocol basisonderwijs

De PO raad heeft het protocol voor het basisonderwijs aangepast.

 • Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen:
  Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen. 
 • Testbeleid voor kinderen aangepast:
  Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden, hierboven is al toegelicht wanneer dit ook dringend geadviseerd wordt.
 • Thuisblijfregels personeel – gezondheid personeel:
  Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad: mogelijkheid om op de 5e dag na dit laatste contact getest te worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon vervolgens zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact. Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.
 • Volwassenen alleen op afspraak in de school
 • Halen/brengen door 1 persoon
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Met klachten blijven we thuis
 • Het afscheid is kort
 • Kinderen vanaf groep 6 dragen een mondkapje
 • Kinderen vanaf groep 6 testen 2x per week.

Zie hier de landelijke en regionale maatregelen en hier de recentste protocollen voor de basisscholen.

Ventilatie in de scholen

Sinds de zomervakantie is er veel (media)aandacht voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding hiervan heeft ook Stichting Primo Schiedam kritisch gekeken naar de ventilatie in onze scholen. Hieronder vindt u een document waarin onze bevindingen staan en wordt de specifieke situatie per gebouw weergegeven.

Klik hier voor document ventilatie in schoolgebouwen Primo 

Vakantie 

De basisscholen en opvang zijn gewoon geopend. Wij vragen ouders die recent in ‘oranje gebieden’ zijn geweest hun verantwoordelijkheid te nemen door in thuis-quarantaine te gaan. 

U wordt door de school geïnformeerd indien er specifieke afspraken voor de school van toepassing zijn. Heeft u hier vragen over, stel deze dan aan de schooldirecteur. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeentes in de regio. Er is vanuit de besturen het nadrukkelijk verzoek neergelegd om hierin met een zelfde basisframe te gaan werken. Daardoor kunnen we afstemmen, samen optrekken, delen en uitwisselen.

Samen zorgen wij ervoor dat de school veilig en gezond is. Dit doen wij zo: 

Daarnaast blijft het handen wassen een belangrijk aandachtspunt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Boven alle wasbakken hangt de handen was instructie. Buiten hangen twee handenwasstraten. De kinderen wassen hun handen voor ze naar binnen gaan.

Wat doet de school als een medewerker ziek is?

Medewerkers die klachten hebben als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Gaat uw vraag over hoe Stichting Primo Schiedam handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Meer informatie over het coronavirus

Website van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Website van het RIVM:

Website gemeente Schiedam 

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 14 december 2020.

Bekijk hier al het nieuws