Terug naar overzicht

Een heel positief inspectiebezoek

19 september kwam de inspectie langs voor groep 1-2. Zij hebben gekeken in de klassen, ze hebben gesprekken gevoerd mer ouders, de leerkrachten, de intern begeleiders en met de directeur. Ook hebben ze alle administratie bekeken.

De inspecteur had een hele positieve indruk van de school en gaf op een aantal punten aan dat wij een mooi voorbeeld zijn voor andere scholen.

Dat hebben we maar weer mooi verdiend met elkaar.