Taal

Taal is een belangrijk speerpunt in ons onderwijs. Een goed taalbegrip en een ruime woordenschat is onmisbaar voor een succesvolle toekomst. Wij stimuleren kinderen om veel te lezen. Wij hebben een bibliotheek op school en kinderen mogen hier boeken lenen en lezen. Woordenschat en de wereld kennen is belangrijk om een taal goed te begrijpen. Maar ook het gebruik van taal geven wij veel aandacht. Zo biedt onze taalmethode Staal veel mogelijkheden om presentaties te verzorgen. Zo stimuleren wij de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de leerlingen.

IMG_5537

Bekijk hier al het nieuws