Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar gesteld op € 35,00 per kind. Wij verzoeken u om dit bedrag voor 1 oktober 2016 over te maken. Het rekeningnummer van de OR is NL27INGB0002401254 t.n.v. Ouderraad OBS ‘De Troubadour’ onder vermelding van de naam van uw kind.

Betaalt u liever gespreid, dan kan dit natuurlijk ook. Neem in dat geval even contact op met de directeur van onze school.

Hebt u een voucher van Werk en Inkomen, lever deze dan voor 1 oktober in bij de leerkracht. Hebt u nog geen voucher en wel een laag inkomen, dan kunt u via de gemeente een voucher aanvragen voor het Jeugdfonds, waarmee dit bedrag betaald wordt. Op school zijn hier folders van verkrijgbaar.

N.B. Alleen als de ouderbijdrage van het kind is betaald (het schoolreisgedeelte van € 20,-) mag uw kind mee op schoolreis. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u op tijd de ouderbijdrage te betalen.

Bekijk hier al het nieuws