Onze leerlingen

Meld Pesten

Wij gaan voor een school waar geen enkel kind nog structureel gepest kan worden. Met de kinderen hebben we regelmatig gesprekken over je veilig voelen. Kinderen moeten zich veilig voelen op school en in de wijk. Wij besteden hier aandacht aan. Hoe bouw je met elkaar een veilig pedagogisch klimaat. Hoe respecteer je de ander en zorg je ervoor dat iedereen zich prettig voelt. Met de kinderen hebben we een toren van respect gebouwd. De wethouder kwam vertellen hoe belangrijk hij dit vindt.

Leren en gevoelens van onveiligheid, gaan niet samen. Wij ervaren het als onze plicht om te zorgen voor de veiligheid van alle kinderen. Kinderen die veel pesten ontregelen het lesgeven en maken anderen bang. Dat kunnen en willen we niet accepteren. Kinderen die zich herhaaldelijk bezig houden met pesten, helpen we om daarmee te stoppen.  Niet stoppen met pesten is geen optie; persoonlijke situaties zijn geen excuus om een ander het leven zuur te maken.

Wie meldt wordt deel van de oplossing en helpt het voor iedereen veiliger te maken

Onwetendheid, geheimhouding en het anonimiseren van antisociaal gedrag, zijn voedingsbodem voor het doorgaan met pesten. Kinderen weten wie er veel pesten, maar waar het gaat om ernstige vormen van pesten wordt dit doorgaans uit angst voor volwassenen verzwegen. We vragen iedereen om vanaf nu alles dat sociaal niet oké is (of zo voelt) te melden via de groene meldknop. Wij zullen als teamleden antisociaal gedrag openlijk en niet bestraffend benoemen en incidenten waarvan wij kennis nemen, zelf ook melden via de MeldBox. Daar waar pesten structurele vormen aanneemt, handelen we volgens het stappenplan van onze M5 aanpak. We richten ons vooral op het aanpassen van situaties en omstandigheden om het niveau van veiligheid voor alle leerlingen te verhogen. Dit doen we in alle openheid. Waar nodig en mogelijk betrekken we ouders, leerlingen en collega’s hierbij.

We stellen kinderen in staat om ook op school – op een veilige plaats – te melden. We besteden regelmatig in de groep aandacht aan M5. We houden de melder, het aantal meldingen en wat er gemeld wordt, daarbij buiten beeld. Oók richting ouders. Daarmee waarborgen we de veiligheid van de melder(s). Kinderen die niet direct kunnen stoppen, gaan we op hun gedrag aanspreken en indien dit nodig blijkt helpen om met dit gedrag te stoppen. Wie niet kan stoppen wordt extra geholpen, bijvoorbeeld via gelegenheidsbeperkende maatregelen en aanscherping van toezicht.

Willen we het voor kinderen veilig maken, dan moet het ook voor ons als volwassenen veilig zijn

Als school verklaren we hierbij dat er alle vertrouwen is van het team richting de directie én van directie richting het team, om dit proces samen vorm te geven. Er zijn bij ons geen zaken bekend die het proces ernstig zouden kunnen frustreren.

We zullen, binnen onze mogelijkheden, alles doen om het in en om onze school niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen veilig te maken. Waar dat nodig is ondersteunen we elkaar, geven we elkaar de ruimte om het ook af en toe fout te mogen doen en spreken we elkaar aan wanneer het proces stagneert of verwatert. We houden onszelf en elkaar scherp.

Géén kind verdient het om gepest te worden.

Géén kind verdient het om slachtoffer te worden van zijn of haar eigen negatieve gedrag.